Podaci o preduzeću "KIO"

Poslovno ime:
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "KIO d.o.o." Beograd (Vračar)

Skraćeno poslovno ime:
"KIO d.o.o."

Adresa sedišta:
Koče Kapetana 15, 11111 Beograd

Adresa servisa:
Bulevar oslobođenja 63a, 11118 Beograd

Adresa kancelarije:
Braće Jerković 123a, 11010 Beograd

Poreski identifikacioni broj:
103378783

Matični broj:
17560204

Broj potvrde o PDV evidenciji:
543087239

Šifra delatnosti:
4690

Telefon:
+381 11 3961390

Faks:
+381 11 2416975

Elektronska pošta:
kio@kio.rs