Подаци о предузећу "КИО"

Пословно име:
Предузеће за производњу, трговину и услуге "КИО д.о.о." Београд (Врачар)

Скраћено пословно име:
"КИО д.о.о."

Адреса седишта:
Коче Капетана 15, 11111 Београд

Адреса сервиса:
Булевар ослобођења 63а, 11118 Београд

Адреса канцеларије:
Браће Јерковић 123а, 11010 Београд

Порески идентификациони број:
103378783

Матични број:
17560204

Број потврде о ПДВ евиденцији:
543087239

Шифра делатности:
4690

Телефон:
+381 11 3961390

Факс:
+381 11 2416975

Електронска пошта:
kio@kio.rs