Видео надзор

За поуздан видео надзор потребан Вам је поуздан партнер. Ослоните се на КИО проверена "кључ у руке" решења и направите видео надзор по Вашој мери.

Увек доступан видео надзор

Како би заштитили све оно што Вам је вредно Ваш видео надзор мора да ради 24 часа дневно, 365 дана у години и буде доступан Вама и другима у складу са дозволама које сте дефинисали. Чак и најмањи прекид у раду Вашег система видео надзора може да кошта пуно и буде узрок великих проблема. Посвећени идеји "Безбедност на првом месту", експерти за видео надзор из КИО поставетоваће Вас како да обезбедите Ваш увек доступан видео надзор.

Још већа безбедност

Мобилни видео надзор - Надгледајте са било које локације преко Вашег таблета, смарт телефона или рачуанра.

Командни центар - Свеобухватни и интиутивни командни центар, креиран од стране експерта за видео надзор, обезбедиће ефикаснији рад Вашег безбедносног особља и правовремено откривање претњи.

Препознавање лица - КИО може да Вам помогне да постигните највећи ниво безбедности коришћењем технологија за препознавање лица. Додатна безбедност и статистика посебно је потребна за јавне просторе, инфраструктурне локације са критичним потребама контроле приступа, малопродајне и сличне објекте.

Интелигентно обавештевање - Аутоматизоване нотификације се могу послати као решење у случају да се догоди инцидент, на пример, при улазу у одређену просторију ван радног времена, на главни екран система за надзор безбедносног особља или на електронску пошту одговорног лица.

Направљен по Вашој мери

Да би радио за Вас, мора да буде направљен по Вашој мери. КИО креира системе од неколико до неколико стотина камера. Експерти за видео надзор из КИО саслушаће сваки Ваш захтев и предложити најбоље решење.

Инсталација система спроводи се у складу унапред дефинисаном процедуром и најбољим правилима струке.

Камере и све друге компоненте система су искључиво од међународно познатих произвођача.

КИО обезбеђује подршку током целог века рада Вашег система видео надзора. По Вашем захтеву КИО пружа и услугу редовног одржавања система видео надзора, као и услугу хитне подршке 365 дана у години.